Aby Vám bylo v Praze 2 dobře

Alexandra Udženija,
předsedkyně ODS Praha 2

 

Základním principem politiky ODS je svoboda každého jednotlivce
a individuální odpovědnost. Nejde jen o svobodu slova, nýbrž také o svobodu rozhodování, svobodu volby a svobodu ekonomickou, od nichž se odvíjí důraz na parlamentní demokracii a otevřené tržní hospodářství.

Jednou z nejdůležitějších podmínek svobody a prosperity naší společnosti je princip svobodné soutěže a rovných podmínek pro všechny. Je nezbytné vynaložit veškerou snahu k odbourávání všech omezení a bariér, jež naplňování těchto hodnot brání.

Jedním ze základních stavebních prvků politiky ODS jsou místní samosprávy, obce, města, kraje. Právě na místní úrovni, nejblíže občanům a jejich každodenním starostem, je zapotřebí tyto svobody v širokém slova smyslu důsledně prosazovat a vytvářet prostředí, které občany nezatěžuje zbytečnými zásahy do jejich života.

 


Alexandra Udženija: iDNES.cz, 21. 1. 2016

Jsme tu pro pracovité a soběstačné voliče

Alexandra Udženija se na kongresu ODS stala novou první místopředsedkyní strany. Ve svém projevu se vymezila proti bývalému koaličnímu partnerovi TOP 09 i proti elektronické evidenci tržeb, kterou prosazuje ministr financí Andrej Babiš. O těchto i dalších tématech mluvila v on-line rozhovoru se čtenáři iDNES.cz.

Alexandra Udženija je dcerou české matky a srbského otce, za manžela si vzala Chorvata. Právě její původ vedl některé čtenáře k tomu, aby se nové první místopředsedkyně ODS ptali na současný příchod statisíců migrantů do Evropy.
„Nerozdělujme migranty na dobré a špatné. Rozdělujme je podle toho, zda jsou schopni a ochotni respektovat naši kulturu a naše zákony,“ napsala v jedné z odpovědí Alexandra Udženija. V jiné zase uvedla, že „každý stát má mít možnost si určit, koho přijme a komu pomůže.“ A dodala: „Upřímně řečeno, nechci se bát chodit v noci ven“.

 

Všechny odpovědi Alexandry Udženiji čtěte zde.

 


Jana Černochová: SvobodneForum.cz, 23. 7. 2015

Jsem pro povinné armádní kempy

Starostka Prahy 2, poslankyně za ODS a členka Výboru pro obranu v našem rozhovoru chválí záložáky, upozorňuje, že Česká republika v obraně zaspala, nastiňuje, jak může vypadat situace v Evropě, když se změní prezident Ameriky, a kritizuje, jak se přizpůsobujeme azylantům.

Jste ve Výboru pro obranu jediná žena. Myslíte si, že váš ženský prvek může přinést něco pozitivního?
Já hlavně musím říct, že si to užívám. Šla jsem do výboru dobrovolně a je tam spousta věcí, které mě zajímají. Geopolitika, zahraniční politika, kterou jsem vystudovala… Chtěla jsem si to vyzkoušet, což se stalo v minulém volebním období, a teď jsem si o to v roce 2013 sama řekla, protože, jak jsem vtipkovala, už poznám rozdíl mezi pandurem a gripenem. Samozřejmě že konkurovat chlapům jak ve vědomostech, tak v osobních zážitcích, když většina z nich byla na vojně, nejde. Proto jsem si z témat, která mě baví, vybrala aktivní zálohu, kde se míchá jednak armáda, jednak občanská společnost.

Když už mluvíte o aktivní záloze, kolik máme aktuálně záložáků?
Máme 2,5 tisíce tabulkových míst a fyzicky je těch lidí v zálohách 1200, což je strašně málo. Ale není to jen kvůli tomu, že čekají na nový zákon a těší se na to, až je zaměstnavatelé budou z práce pouštět radostněji, ale je to i proto, že tady neprobíhala žádná kampaň, aby se veřejnost oslovila a aby bylo vysvětleno, co vlastně ty aktivní zálohy dělají. A samozřejmě problémem je i nedostatečné vybavení pro ně.

V České televizi jste říkala, že aktivní zálohy dostanou to, co na ně po armádě zbude.
Ano, to je pravda. Oni, když splní všechny fyzické a zdravotní testy a složí přísahu, protože startovací podmínky jsou jak pro profesionální armádu, tak pro záložáky stejné, tak vyfasují balíček základních věcí, které jsou ale často nefunkční. Takže si vlastně pěstují dost drahý koníček a chodí si dokupovat věci do Army shopů.                                  celý článek


Alexandra Udženija: blog.iDNES.cz, 29. 6. 2015

Ghetta v Praze nechceme!

 1,7 mld. Kč z privatizace bytů pro sociálně potřebné? Levicová pražská koalice Ano+ČSSD+Trojkoalice se rozhodla, že celý tento obnos přesune fondu Rozvoje sociálního bydlení a bude stavět byty. Jak bohulibě to zní…

Hlavní město Praha má utržit za právě končící další fázi transformace bytového fondu, tzv. privatizaci, celkem 1,7 mld. Kč. Finance utržené z privatizace jsou jednorázový, jedinečný a neopakovatelný příjem pro město. Je proto naprosto nefér vůči pracujícím občanům, občanům odvádějící daně, občanům, kteří neměli možnost privatizovat a museli se sami postarat o zajištění svého bydlení, aby prostředky z privatizace šly pouze a jedině na výstavbu sociálních bytů.

Prodává-li se majetek celé Prahy, měly by se získané zdroje rozdělit tak, aby každý občan našel
v nových investicích naplnění nějaké své potřeby.    celý článek
Jana Černochová: blog.iDNES.cz, 1. 4. 2015

Proč nepodpořím Lex Šabatová

Ministr pro lidská práva a rovné příležitosti Jiří Dienstbier předložil Poslanecké sněmovně návrh novely zákona o veřejném ochránci práv, který vypracoval ve spolupráci s paní Šabatovou. Jeho obsahem jsou zejména dvě velké změny, které posilují pozici ombudsmana ve vztahu k ostatním složkám veřejné moci. Ombudsman by měl nově nabýt pravomoc podávat k Ústavnímu soudu návrhy na zrušení zákonů nebo jejich částí a dále pravomoc podávat veřejnou žalobu kvůli diskriminaci (přičemž rozsudky by v takových případech měly plošný dopad).
Pominu-li pro začátek samotnou podstatu tohoto zákona a jeho pomýlenost, pouze dle samotného dosavadního průběhu jeho projednávání v Poslanecké sněmovně lze konstatovat, že se jedná o zákon nepromyšlený a nedostatečně prodiskutovaný i v rámci samotné vládní koalice. Již v prvním čtení se projevila vlažná podpora tomuto návrhu, a to když se poslanci za ČSSD Jandákovi nejprve v lednu podařilo přerušit jeho projednávání, a poté při hlasování o návrhu na jeho zamítnutí toto úterý, kdy se značná část vládních poslanců zdržela a část z nich hlasovala aktivně pro zamítnutí.  celý článek 


Alexandra Udženija: blog.iDNES.cz, 29. 3. 2015

Konec živnostníků v Čechách

Dehonestace a znechucení! Co se bude dít se živnostníky, malými a středními podnikateli se začalo rýsovat již v době, kdy stávající ministr průmyslu a obchodu Mládek na sjezdu ČSSD prohlásil, že jsou živnostníci paraziti.
Připomínám, že právě ministr průmyslu a obchodu by se měl o tuto skupinu podnikatelů starat a hýčkat je z mnoha důvodů. Už třeba jen kvůli tomu, že zaměstnávají 60 % pracovní síly v ČR.
Poté, před volbami v říjnu 2013 Babiš řekl: „Malé a střední podniky – to jsou klišé a kecy… Že pomáháte zakládat inovátorské firmy, to je super, ale je to na prd.“ Pak nás odborářský předák Středula obohatil myšlenkou, že živnostníci mají dostávat třetinu sádry a třetinu chlopně a dorazil to Babiš, který prohlásil v otázkách Václava Moravce (22. 3. 2015), že ten kdo nemá 2.000 Kč ročně na zavedení povinných registračních pokladen, tak ať radši nepodniká.
A to nemluvím o tom, že tato skupina nezávislých, samostatných a pracujících lidí v poslední době neposlouchá nic jiného, než že jsou vlastně největší vyvrhelové naší společnosti, protože kradou, krátí daně a podnikají nepoctivě. Všechno tohle dohromady má živnostníky a podnikatele znechutit a dehonestovat v očích veřejnosti.      celý článek


Česká televize, Události komentáře, 19. 1. 2015
Téma: Doněcká ofenzíva — Strach z terorismu — Rok vlády       odkaz


 Jana Černochová: Proč je politik, který řekne, že Evropa doplácí na svůj multikulturalismus, omarkován jako nacionalista?
Článek je z 21.10.2013, z webu www.pravybreh.cz

Nedávno jsem se zúčastnila politické debaty se zástupkyněmi politických stran, které mají v předčasných volbách šanci uspět. Jednotlivé dámy představovaly své volební priority. Já jsem otevřela nepopulární téma, které ale považuji za minimálně stejně důležité, jako otázky vzdělávání, sociálních dávek, podpor rodin s dětmi a nedej Bože ženských kvót. Téma, kolem kterého politici tiše našlapují a málokdo se odváží povědět svůj názor: Téma migrační politiky, integrace a islamizace Evropy. K mému překvapení jsem byla označena za „nacionalistku“. Proto se pokusím obšírněji polemizovat o tom, jestli je moje vnímání Euroislámu tak zásadně jiné než ostatních.
Připadá mi správné podporovat takovou migrační politiku, která bude přínosná pro Českou republiku. Podle jasných pravidel, nikoliv eurohujersky, multikulturně a pokrytecky. Základní podmínkou musí být respektování kultury, tradic naší země a ochota přizpůsobit se našim zvyklostem. Jsem toho názoru, že Česká republika prostě nesmí opakovat idealistický přístup k imigrantům podle vzoru států jako je Francie, Velká Británie a Německo, a že se z jejich chyb v integrační politice musíme poučit!                    celý článek

 


Radim Perlín: „Na Štěpána bez Štěpána“ aneb revoluční Vánoce 1989, Vaše dvojka 5/2014
Vždycky se říká, že nejkrásnější Vánoce mají děti, těší se na Ježíška, těší se na dárky, těší se na překvapení a na tu tajemnou atmosféru vánočních svátků.
Pro mě nejkrásnější Vánoce byly a navždy zůstanou Vánoce 1989. To jsme již měli rodinu a naše dvě malé předškolní dcery se už v říjnu začaly zvědavě ptát a vyzvídat. Asi již něco o Ježíškovi tušily, ale nás to zatím nechávalo v klidu a hru jsme hráli dále. Nebo ony hrály hru s námi? To již nevím. Zato vím zcela jistě, že ten nejtajemnější svátek byl náhle 17. listopadu odsunut někam do vzdálené budoucnosti. Všichni jsme rychle začali v rodině, s přáteli, na pracovištích i na náměstích řešit tady a teď. V pátek byla demonstrace na Národní třídě, v pondělí vypukla stávka vysokých škol a najednou nic neplatilo, nic nebylo tak jako dříve. V pondělí jsme na pracovišti místo normální práce probírali páteční masakr na Národní třídě, začali jsme psát petice, zahájili jsme jednání s prokomunistickým ředitelem a najednou na dárky nebyl čas. Můj pocit z té doby je, že jeden rok v komunistickém bezčasí byl stejně dlouhý jako jeden den v listopadovém období. Dárky nějak přicházely samy a zasloužili se o ně mnozí, jejichž jména jsme nesměli tehdy ani vyslovit.    celý článek


Sprac omrvinky! Martin Rybín, Vaše dvojka 3/2014, str. 4

V mládí jsem byl na prázdninách u tety na Slovensku. Teta Ľuba byla úžasná a pekla fantastické rohlíčky plněné ořechy nebo mákem. Jednou po odpolední svačince, když jsme dopili čaj a dojedli ještě teplé rohlíčky, teta řekla: „Maťo, sprac tie omrvinky, pôjdeme na prechádzku!“
A teď to nastalo: Já na ni vyvalil oči, ona pak na mě. Teta netušila, že já netuším, co po mně chce. Netušil jsem, co je „sprac“. A co jsou to omrvinky??? Ľuba chtěla, abych po sobě uklidil drobky…
Na „omrvinky“ a tetu Ľubu si od té doby vzpomenu pokaždé, když vidím kolem sebe nepořádek. Říkám si: „To je ale velká omrvinka! Tu je potřeba hned sprac!“
Jsem rád, že dnes, když procházím ulicemi dvojky, vidím, že „omrvinek“ ubylo. Jsem rád, že radnice pod vedením ODS nastavila jasná pravidla, kdo je odpovědný za úklid, kde a jak často ho bude provádět. Nejen já, ale všichni obyvatelé Prahy 2 vědí, že pokud je nyní někde v Praze 2 špína a nepořádek, je „viník“ jasný: může za to jen a jen společnost Komwag, která je za úklid v naší městské části zodpovědná. Její zaměstnanci (a jsou to z velké většiny obyvatelé dvojky) za ta léta, která pro Komwag pracují, svou činnost neustále zkvalitňují – čistí i chodníky a silnice, uklízejí černé skládky.
Je tady reálná hrozba, že nejen drobky, ale opravdový ošklivý a zapáchající odpad nebude řádně a včas uklizen. Vedení magistrátu totiž uvažuje o tom, že zavede monopol na svoz odpadu v hlavním městě Praze. Zastupitelé Prahy 2 za ODS s tím zásadně nesouhlasí. Nejen proto, že jsme pravicovými politiky a jsme proti jakémukoliv monopolu, ale zejména proto, že jsme absolutně přesvědčeni o tom, že poplatky za odpad budou zvýšeny. Lidé přitom budou platit více úplně zbytečně. Odvoz odpadků rozhodně nebude kvalitnější. Troufám si říct, že v první fázi naopak zavládne chaos a následně bude Praha mnohem špinavější.     celý článek


Jen u šátku to neskončí, Jana Černochová, Blog.iDNES.cz, 29. 8. 2014

Následující text vychází z mého článku, který vyšel v Lidových novinách 28. srpna 2014 na straně 11. Týká se rozhodnutí ombudsmanky Anny Šabatové o diskriminaci dívek kvůli zákazu nošení šátku při vyučování. Toto rozhodnutí považuji za důležité, protože se nemusí jednat o ojedinělou kauzu, ale spíše o začátek problémů, na které nejsme zcela připraveni.
Veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová dospěla k závěru, že dvě muslimské dívky, které studovaly na Střední zdravotnické škole, byly diskriminovány, když nemohly do vyučování nosit tradiční šátek. Ombudsmanka fakticky řekla, že dodržování společenských norem je podle ní diskriminací. Přitom jde o úplně uměle vyvolanou kauzu, která jen podněcuje další nenávist mezi různými komunitami. A je absurdní, že zrovna paní ombudsmanka se něčeho takového účastní.    celý článek


Odpovídáme na to co Vás pálí..., Jana Černochová, Facebook, 26. 8. 2014

Dobrý den,
jako občan dlouhodobě žijící na území Prahy cítím potřebu napsat Vám svůj názor na správu MČ Praha 2 a její funkčnost.
1/ Každé ráno a potom celý dlouhý den slyším těžkou techniku, která již celé dlouhé dva roky bez únavy otravuje lidem v okolí život. Díky této situaci to zabalilo i pár celkem pěkných a slušných obchodů jako byli oděvy, květinářství, korálkárna, lahůdky. Lidé už si dnes nepřipadají zodpovědní za svá rozhodnutí. Věřím, že taková drobnost jako pár lidí, kteří přijdou o živobytí nikoho ze židle nezvedne. V ulici Jaromírova zbyly herny, nálevny, vietnamské potraviny, zástavárna (nevadí) a až bude nejhůř máme tu provaznictví.
2/ Důvodem mého dopisu je rekonstrukce pravděpodobně kanalizace v ul. Jaromírova. Situace je pro občany nepříjemná a poslední dobou začíná být nepřijatelná a neúnosná. Chápu, že je rekonstrukce třeba, ale za 2 roky by řada firem byla schopna vystavit celou ulici Jaromírova. Myslím, že na vině je špatná koordinace a především dozor. Každý den jdu kolem a vidět dělníky opřené o lopaty nebo pokuřující není vzácný obraz. A toto zaplatí daňový poplatníci. Zajímalo by mě jak dlouho ještě? Jak dlouho potrvá situace, kdy nás každé ráno před 8 hodinou (7.45, 7.39, 7.50) budou budit trubky které dělníci házejí z vozů? Jak dlouho budeme ještě poslouchat bagr po celý den? Jak dlouho mě ještě budou nutit přecházet na druhou stranu ulice, než po které potřebuju jít? Jak dlouho budu ještě koukat na tramvaj, ve které bych mohla dávno sedět, kdyby jí neblokovala vozidla stavby? Zajímalo by mě, kolikrát byl na stavbě investor, podívat se jak práce probíhají? To jste přece především Vy ne? Naši zastupitelé. Kdo kontroluje, jestli práce probíhají, jak mají (zajímají mě konkrétní jména)? To už není v celém hlavním městě více dělníků, kteří by se mohli dát do díla, aby byla práce hotova dříve než za několik let?!
3/ Bylo by možné vydláždit žulovými kostami nebo nějakou pěknou velkoformátovou kamennou dlaždou ulici Oldřichova, Jaromírova až k ulici Na Slupy? Vždyť ten potrhaný asfalt je pro odstudu v ulici Oldřichova jsou (nechápu proč) již několik let rozlímané betonové vymejvané dlaždice. Stejně tak sekaninova a mnoho dalších ulic. Včetně těch co vedou na Vyšehrad. Ostuda, ostuda, ostuda! Jak psi vykonají potřebu čistící vůz už to nezvládne. Přijďte se podívat. Je neuvěřitelné, že i toto je Praha 2. Jsme přece stále součást hlavního města tak proč to tady nemůže být pěkně vydlážděné? Nedá se potom jít, jak se to houpe ty rozlámané dlaždice. Mám pocit, že je to v zimě i nebezpečná záležitost. Děti to baví to ano, ale funkční to není.
4/ Proč Praha 6 může zregulovat herny a noční podniky a na Praze 2 se o tomto ani neuvažuje? Tyto podniky logicky nejsou ku prospěchu slušným občanům. A díky tomu, že ostatní MČ regulují, stahují se problémové skupiny, právě do čtvrtí, kde regulace nejsou. Běžné občany pak ožralové narušující noční klid nenechají klidně spát, přesto že narozdíl od povalečů ráno vstávají do práce.
Zvyšuje se kriminalita - zrušit, zavřít, zregulovat.
5/ Proč je nad Nuselským mostem na straně směrem do centra obrovský elektronický poutač? To není památkově závadné? A co světelné znečištění? Bezpečnost účastníků silniční dopravy?
Ta reklama odvádí pozornost řidičů. Lidé si v údolí nemůžou udělat střešní okno, aby to náhodou nebylo vidět z Vyšehradu (já to chápu, narušilo by to panorama) ale ta veliká svítíci obluda ve formě bilbordu co je mimochodem také vidět z Vyšehradu nikomu nevadí?! Prosím zařiďte, aby tam nebyla. Vypadá to příšerně, nevkusně, kyč jak bič! Jistě to někomuvydělává a to většinou jako důvod proč to neodstranit i když všech 6 smyslů říká opak stačí mít v dnešní době peníze a projde člověku cokoliv. Zvláštní že? Je na to nějaké povolení? Kdo je majitelem? Kdo toto schválil? Proč tam ta svítící věc je?
6/ Proč nemá Praha 2 kontejnery na recyklaci hliníku a kovů bežně používaných v domácnosti? Všude v zahraničí to mají. Stejně tak kontejner na bioodpad. Malé problémy jsou taky problémy.
7/ Nemohl by být veřejný prostor více přátelský k obyvatelům? Co třeba pěkné a funkční lavičky. Ne ty modré ohavné lavice s reklamou v zádech. Takových firem dělá pěkný mobiliář do městských prostor. My máme rozlámané obludy kolem celé Folimanky a ne jen tam... ...na které si nejde sedout. Copak by alespoň okolí Vyšehradu a parků nemohlo vypadat pěkně? Nebo celá Praha 2? Praha je nádherné měste a je třeba o ně pečovat, aby nádherné zůstalo.
8/ Proč jsou v ulici Jaromírova umístěny jeřáby? Každý rok to zvýší náklady na podzimní úklid chodníků. Dřeviny evidentně neprosperují, prosychají a přitom ulice mohou být nádherné jako třeba Lužická kde mají nádherné akáty nebo stomořadí Javorů, Lípy, Platany jsou nádherné stromy. Jeřáby jsou proschlé (dle mého soudu je současný stav na hraně bezpečnosti některé chybí úplně). Když neprosperují, vysaďte něco jiného! V ulici je jedna pěkná lípa jinak nic. Bylo by hezké stromy podsadit nějakými okrasnými travinami. Přijde mi, že je těždé veřejný prostor udělat ošklivý. Pěkný ho lze udělat za relativně malé náklady, když máte nápady.
9/ Současnému vedení Prahy 2 chybí buď inspirace, nebo motivace. Děkuji za přečtení za odpověď a za případné změny k lepšímu.
S pozdravem a s přáním pěkného dne:
Ing. Alena Fedurcová

Vážená paní inženýrko,
je mi líto, že vedení městské části podezříváte z chybějící motivace a inspirace, nebo dokonce z odpovědnosti za popsané problémy. Dovolte, abych úvodem vysvětlila, že městská část není obec, která je v plném rozsahu odpovědná za své území. Obcí je Praha a městské části mají Statutem podle zákona o hl. m. Praze svěřenu jenom omezenou působnost.
Jistě víte, že za stav majetku je odpovědný jeho vlastník. Ulice, chodníky, mobiliář na nich, ani inženýrské sítě v nich uložené nejsou svěřeny do správy městské části. Čili naše městská část je u staveb a udržovacích prací na nich ve veřejném prostoru v pozici žadatele a prosebníka. Účastníkem řízení, to znamená stranou, která se může do rozhodnutí odvolat je jen u nových staveb, kde se vydává územní rozhodnutí. Ani tam však nemá právo veta. Nám se mnoho věcí také nelíbí a snažíme se je napravovat.
Pokud jde o opravu kanalizační stoky, je za to odpovědný správce kanalizační sítě (PVS), akciová společnost řízená majoritním vlastníkem hl. m. Prahou (Magistrátem). Na jejich obhajobu je třeba uvést, že opravovat stoku a přípojky za provozu je nesmírně obtížné. Do pracovního prostoru se vejde jen málo pracovníků, většinou musí pracovat s dýchacím přístrojem, s častými přestávkami a vše jde pomalu. To, co je vidět na povrchu je zpravidla jen větrání po dobu oprav. Žádná stavba nemá nekonečnou životnost. Nyní nastala doba, kdy je třeba provést opravu, nemá-li dojít ke zborcení a ucpání kanalizace. Hrozilo by, že by pak bylo velké území nejen Nuslí bez kanalizace. Máte pravdu v tom, že by se dělníci např. při shazování trubek z vozu mohli chovat tišeji a případně trochu intenzivněji. Vaši stížnost v tomto směru postoupíme PVS nebo případně Magistrátu.
Pokud jde o Vaši stížnost na kvalitu chodníkové dlažby, tak Vás ubezpečuji, že se snažíme, aby vlastník (zastoupený TSK) věci řešil, ale závisí to na přídělu peněz z rozpočtu města, nikoli MČ. Podobné požadavky dostáváme i z dalších oblastí. Kvalitu chodníků sledujeme a z prostředků MČ můžeme a snažíme se řešit jen ty skutečně nejhorší chodníky. Podle posledního vyhodnocení Vámi popsané chodníky zdaleka nepatřily mezi ty nejhorší. Pokud do nesvěřeného majetku komplikovaným způsobem (vrácením do rozpočtu města) věnujeme několik milionů ročně, je to na hraně zákona, nemáme záruku, že peníze budou na zamýšlený účel vynaloženy a jde to na úkor jiných věcí, které máme spravovat tj. především na úkor bytových domů a parků (55 ha). Lavičkami vybavujeme nám svěřený majetek, tj. parky. Mobiliář musí být neustále opravován, protože je ničen vandaly, čili není to vůbec levná záležitost. Rádi bychom lavičkami vybavili i ulice, leč opět to naráží na nesvěření majetku. Kromě toho se neustále zabýváme stížnostmi na existující reklamní lavičky, o které se stará reklamní společnost. Stížnosti nejsou směrovány na reklamu, ale na povalování se na nich podnapilými a i jinak problémovými osobami. Někdo lavičky chce, druhý je nechce. Je opravdu těžké vyhovět všem.
Ohledně heren Městská část Praha 2 dlouhodobě prosazuje princip nulové tolerance vůči hazardu. Snahu o vytěsnění provozovatelů loterií a jiných podobných her z území obvodu vyvíjejí radní již šestý rok. Již v roce 2007 jsem iniciovala vydání první vyhlášky, omezující provoz výherních hracích přístrojů (VHP), později městská část zorganizovala petiční akci za prosazení změny loterního zákona. V duchu politiky principu nulové tolerance vůči hazardu přijali radní dvojky zásadní stanovisko k žádostem o zařazení stávajících či nových provozoven loterií a jiných podobných her do obecně závazné vyhlášky č. 18/2011 Sb. hl. m. Prahy, která stanovuje místa a čas, kde a kdy lze loterie a podobné hry provozovat – shodli se na tom, že je povolovat nebudou. Herny s hracími přístroji všech kategorií v ulicích Prahy 2 mizí „každý den“, takže přesný počet přístrojů denně neevidujeme. Podstatné je, že žádné herně nevydáme povolení, tudíž končí okamžitě s datem konce platnosti podnikání v tomto podivném byznysu. Na jejich místech vznikají nové provozovny, ať už to jsou kavárny nebo malá bistra a podobně. Od 1.1.2012 nabyla účinnosti novela zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, v platném znění, která rozšířila pravomoc obcí regulovat na svém území nejen provozování výherních hracích přístrojů, ale i dalších her povolovaných ministerstvem financí. Na základě této novely vydalo hl. m. Praha obecně závaznou vyhlášku č. 18/2011 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat loterie a jiné podobné hry. Tato vyhláška se vztahuje nejen na výherní hrací přístroje povolované městskými částmi, ale i na hry povolované v kasinech (např. rulety, kostky, karetní hry), interaktivní videoloterijní terminály, vícemístná technická zařízení či ostatní hry. Zákon stanovil tříleté přechodné období, které se týká her, jež byly povoleny před 1.1.2012. Tyto hry tudíž mohly být provozovány do 31.12.2014. Dne 11.4.2013 vyhlásil Ústavní soud nález sp. zn. Pl. ÚS 6/13, kterým zrušil ustanovení o přechodném tříletém období pro zařízení povolená do 31.12.2011. Ministerstvo financí tak pod vlivem nových skutečností musí všechna povolení, která se dostala do kolize s regulačními obecně závaznými vyhláškami obcí, zrušit. V současné době probíhají správní řízení ve věci zrušení povolení k provozování loterií a jiných podobných her vydaných Ministerstvem financí. Těchto správních řízení je odhadem 8000 za celou Českou republiku. Ministerstvo financí se samo vyjádřilo, že musí celý nález zanalyzovat. Rušení povolení je standardním správním řízením a provozovatelé tak mohou využít všech opravných prostředků, které správní řád umožňuje. Tato nová situace se týká MČ Praha 2 právě v tom, že veškerá zařízení, která jsou zde provozována, jsou provozována na základě zrušeného přechodného ustanovení.
Ke svítící reklamě za Nuselským mostem uvádím, že byla provedena v rozporu s předpisy. Dopravní policie ČR původně zařízení i k našemu podivení odsouhlasila. Přesto bylo naším stavebním úřadem nařízeno odstranění reklamy, které bylo v odvolacím řízení potvrzeno Magistrátem hl. m. Prahy. Vlastník na Magistrát podal žalobu a Městský soud v Praze rozhodnutí zrušil. Šlo o obtížně pochopitelný důvod týkající se doručení rozhodnutí vlastníkovi reklamního zařízení. Vše bylo vztaženo k Vídeňskému právnímu řádu, protože tehdejší vlastník CityChannel Werbe und Netzwerek GmBH, Industriastrasse 6, A-7423 Pinkafeld, Austria sice nařízení obdržel, ale v téže době zařízení zřejmě účelově prodal firmě DARIEN CAPITAL CORP., Arango-Orillac Building, 2nd Floor, East 54th Street, P.O.Box 0832-0886, W.T.c., Panama, Republic of Panama. Čili z důvodu složitostí v mezinárodním resp. cizím právu je věc obtížné dotáhnout zdejší státní správou do konce. Do té samospráva navíc nesmí zasahovat.
K Vašemu dotazu na ohledně kontejnerů na bioodpad a hliník Vám sděluji, že na území městské části Praha 2 na veřejném prostranství kontejnery na bioodpad a hliník nejsou a zatím se s nimi v nejbližší době nepočítá. Kontejnery na bioodpad si může vlastník nemovitosti objednat přímo do domu např. u spol. Pražské služby a.s., http://www.psas.cz/index.cfm/sluzby-firmam/odpady/svoz-bioodpadu/co-je-bioodpad/. Co se týká sběru hliníkových víček či jiných folií, lze je odevzdat v Toulcově dvoře http://www.toulcuvdvur.cz/o-nas/ekologicky-provoz/odpady, v Praze 10 – Hostivaři.
Magistrát hl.m. Prahy také vyzkoušel sběr plechovek od nápojů na vybraných městských částech (MČ Praha 2 vybrána nebyla); jednalo se zatím o pilotní projekt. Výsledek je možné si prohlédnout na webových stránkách magistrátu: http://envis.praha-mesto.cz/(lw1sll453owztoakfwayxn55)/default.aspx?id=87527&ido=6088&sh=442142680
Každý strom má své výhody a nevýhody. Z některých padá množství květů, z jiných plody, z většiny listí, další vypouští větší množství mízy. Něco z toho vadí řidičům parkujících automobilům. Ne každý strom vydrží v daném místě. Některé stromy příliš stíní např. i veřejnému osvětlení nebo oknům přilehlých domů, některé přes zábranu u kmene nevydrží značkování psí močí. Vybrat nejvhodnější typ stromů není v Praze vůbec jednoduché. Registrujeme řadu stížností jak na chybějící stromy, tak na ty, které řadou způsobů vadí. Uspokojit všechny je složité.
Stromořadí v ulici Jaromírova je ve správě Lesů hl. m. Prahy a z tohoto důvodu se MČ Praha 2 obrátila s Vaším dotazem přímo na Mgr. Magdalénu Jelínkovou, která má předmětné stromořadí v kompetenci. Mgr. Jelínková nám sdělila, že z pohledu správce stromořadí a rovněž odborníků (zahradníků a zahradních architektů) jsou jeřáby v ulici Jaromírova moc pěkné, protože během roku vytvářejí různé barevné efekty. Mladá výsadba zde prosperuje velice dobře, avšak je zde i několik málo dožívajících stromů. U nich se uvažuje o zdravotním a bezpečnostním řezu a u odumírajícího stromu o vykácení a dosadbě stejného taxonu.
Stromořadí do této ulice navrhl zahradní architekt a taxon byl odsouhlasen památkáři a určitě by nebylo šťastné řešení předmětné stromořadí dosazovat jiným druhem dřevin. Ze zahradnického a i estetického pohledu má být stromořadí jednodruhové a stejnověké a pozdější dosadba lip je z pohledu správce stromořadí a i dalších odborníků přinejmenším nešťastná, protože lípy zde neprosperují a navíc narušují původní a jedinečný ráz ulice, kdy jeřáby citlivě podtrhují charakter staré zástavby Nuslí.
Dále se správce stromořadí zmínil o tom, že ulice je zařazena do plánu celkových obnov. Termín zatím není přesně stanoven, ale Mgr. Jelínková předpokládá, že by to mohlo být v horizontu dvou let. Veškeré další úpravy a výsadbové aktivity by měly navazovat na dokončení všech etap postupné rekonstrukce kanalizace. Poté bude potřeba koordinace např. s chodníkovým programem Prahy 2. U stromořadí by to znamenalo zvětšení rabat, v některých místech upravit výsadbový spon, prověřit úseky bez stromů, zda by tam nebyla možná výsadba, a provést dosadbu uvolněných míst - což znamená zadat projekt. Do té doby bude ve stromořadí probíhat jen běžná údržba stávajících dřevin.
Ve svém podnětu se, vážená paní inženýrko, zmiňujete i o ulici Lužická. Tato ulice je jedinečná mimo jiné i tím, že je zde oboustranné uliční stromořadí pouze z břestovců a v podzimním období se stromy zahalí do zlatého listí. Věříme, že se Vám bude líbit i ulice Jaromírova, až se v podzimním období jeřáby obalí plody - „rubínovými korálky“.
Vážená paní inženýrko, děkuji Vám za Vaše názory a podněty, kterých si velice Vážím. Přeji Vám krásný zbytek léta.
S pozdravem, Mgr. Jana Černochová


Jana Černochová: Čestné občanství, malost a demokracie, blog.iDNES.cz, 12. 8. 2014
Minulý týden rozvířila letní mediální hladiny informace o tom, že rada Prahy 2 odmítla udělení čestného občanství Františku Krieglovi sedmi hlasy proti jednomu. Poměrně jasný názor vrcholného tělesa městské části může být ještě zvrácen hlasováním zastupitelstva. Byla jsem jednou z těch, která nepodpořila návrh na udělení čestného občanství panu Krieglovi. Byť si jej za jeho postoje v roce 1968 i po něm velice vážím a nikterak nezpochybňuji jeho zásluhy na pádu komunismu, přesto doufám, že zastupitelstvo potvrdí názor rady.
Zakladatel Nadace Charty 77 František Janouch psal v Právu 9. srpna 2014 o tom, že je mu z toho smutno a označil výsledek hlasování za vítězství malosti. Mně je smutno z Františka Janoucha, který se vlastně posmívá většinovému názoru a tedy demokratickému procesu. Jistě, jak upozorňoval Alexis de Tocqueville, diktatura většiny je pro demokracii vražedná, proto je důležitá ochrana menšinového názoru. Ten se ovšem nemůže prosadit silou, ale přesvědčováním tak, že se z menšiny stane většina. Nyní tedy většina rady udělení občanství odmítla, ne z malosti, ale podle svobodného rozhodnutí jednotlivých zástupců obecní samosprávy, kteří mají zcela nepochybně právo pohlížet na osobnost pana Kriegla podle svého rozumu i svědomí.  celý článek


Jana Černochová: Rozhovor v pořadu Události, komentáře, ČT 20. 6. 2014,
Poslanecká auta pod ochranou?
Začátek rozhovoru s Janou Černochovou od 18 minuty.

celý rozhovor


 

Jana Černochová: Duel Jany Černochové a Jiřího Dolejše o možných změnách branného zákona, Drtinová Veselovský TV, 19. 6. 2014
Je třeba měnit branný zákon? Podle Jany Černochové (ODS) je Česká republika součástí NATO a armáda musí být připravena.

celý rozhovor


Ve čtvrtek 28.5. se uskutečnila v restauraci U Bohouše diskuse s obyvateli Prahy 2 o čistotě na dvojce. Za účasti radní Alexandry Udženija, místostarosty Václava Vondráška, Elišky Zemanové a dalších představitelů ODS Prahy 2 se prodiskutovala s občany nejpálivější témata čistoty. Dlouho probírané téma čistoty a úklidu chodníků vyústilo v netradiční nápad paní z Krkonošské ulice upozorňovat na psí hromádky jejich označením vlaječkou, jak to viděla někde v zahraničí.
Řešilo se i graffiti na domech, a vyřešilo, protože další dům přibude do antigraffiti programu na dvojce. Slyšeli jsme i slova uznání za řešení mobilních kontejnerů v ulicích a odstranění černých skládek ze dvojky.

Zveme srdečně na další setkání, tentokrát s tématem Bezpečnost na dvojce, ve vinotéce Bacca, Bělehradská 28, dne 18.6. v 18 hod.


 
Václav Vondrášek: Když kontejnery, tak nejlépe pod zem, Noviny P2, 2/2014

Tylovo náměstí se stalo dalším místem, kde mají lidé možnost třídit svůj odpad bez zatěžování okolního prostředí. Nové stanoviště podzemních kontejnerů je již osmé na území Prahy 2.
Technologii a instalaci kontejnerů zajistila firma EKO-KOM, a. s. Jejich vyprazdňování a pravidelný servis pro městskou část zabezpečuje společnost Komwag, a. s. „Ve zřizování stanovišť podzemních kontejnerů rozhodně chceme do budoucna pokračovat. Letos bychom rádi vybudovali další dvě v Kladské a v Botičské ulici,“ říká místostarosta Václav Vondrášek. Na území Prahy 2 vyrostlo v posledních letech sedm stanovišť podzemních kontejnerů. Úplně první se objevilo na rohu Karlova náměstí a Žitné, pak následovaly kontejnery na křižovatce Francouzská – Budečská, na náměstí Míru a Ostrčilově náměstí, v Římské (za budovou Divadla na Vinohradech), na křižovatce Sarajevské a Rejskovy a ve Španělské. Nové „hnízdo“ na Tylově náměstí nabízí tři podzemní kontejnery o objemu 3 x 3 m3 pro využitelné složky komunálního odpadu – papír, plasty a čiré a barevné sklo.


Alexandra Udženija: O víkendu úspěšně začala již pátá sezóna farmářských trhů na náplavce, www.alexandraudzenija.cz

V sobotu jsem strávila velice příjemné dopoledne na náplavce na Praze 2, kde odstartovala pátá sezóna farmářských trhů! Jako zastánce zdravé výživy jsem nemohla chybět. Můj jasný vítěz byl zázvorový čaj s chilli.
Trhy se konají pravidelně každou sobotu od 08:00-14:00 hodin na Náplavce, na Rašínově nábřeží, poblíž Palackého náměstí. Členy klubu “Dvojka pro seniory” jistě potěší výhody, které pro ně někteří prodejci připravili.
Tak se běžte přesvědčit, že jsou nejlepší z celé Prahy. Možná to bude i tím, že jsou na nejlepší městské části :-)  celý článek


Alexandra Udženija: „Privatizace“ domů na Praze 2 byla definitivně spuštěna, www.alexandraudzenija.cz

Zastupitelstvo městské části Praha 2 schválilo na svém Zastupitelstvu, dne 10. 2. 2014 první prodeje domů. Konkrétně odprodej dvou domů bytovým družstvům, které jsou složeny ze stávajících nájemníků. Zahájili jsme tak první vlnu „privatizace“ slibovanou Občanskou demokratickou stranou pro stávající volební období. Prodeje budou pokračovat podle jasně stanovených pravidel, kdy je schváleno k prodeji celkem 132 domů.
Předpokládám, že zahájením privatizací bytového fondu skončí i nátlak ze strany Občanského sdružení pro spokojené bydlení na Praze 2, které téma prodeje bytů doslova zneužilo v rámci volební kampaně v roce 2010. Sliby OSB se skládaly převážně z přesvědčování stávajících nájemníků, že získají byty za nízké ceny a zároveň členové sdružení strašili obyvatele Prahy 2, že ODS vůbec odprodávat domy a byty nájemníkům nechce.
Realita je však jiná. ODS prosazuje odprodej bytových domů od začátku svého volebního období a důvodem, proč se prodej rozjíždí až nyní, je zdržení ze strany Úřadu pro hospodářskou soutěž. A cena nemovitostí je akceptovatelná pro obě strany, což prokazuje zájem družstev i nájemců bytů o odkup. Jsem přesvědčena, že členové OSB po skoro čtyřletém působení v zastupitelstvu městské části Praha 2, mají jasnou představu o tom, jak která politická strana přistupuje k odprodeji. Jistě také pochopili, že k dosažení společného cíle – ku prospěchu občanů Prahy 2, jsou kompromisy nutné na všech stranách.  celý článek


Alexandra Udženija: Obyvatele Londýnské ulice a okolí čeká zřejmě další hrůzné léto na staveništi, www.alexandraudzenija.cz

Obyvatelé Londýnské ulice na pražských Vinohradech zažili v loňském roce velice nepěkné období – od dubna do počátku zimy zde probíhaly rozsáhlé stavební práce z důvodu opravy vodovodního potrubí. Rozkopaná ulice i chodníky zcela znemožňovaly běžný život, nebylo možné zde projíždět, parkovat - o prachu, nečistotě a hluku ani nemluvě. A sotva toto nepříjemné období pominulo, dozvídáme se, že by se situace měla letos v létě opakovat!
Jde o neskutečný amatérismus a liknavost ze strany magistrátu, potažmo magistrátní firmy Pražská vodárenská společnost a magistrátní příspěvkové organizace Technické správy komunikací. Jak je možné, že oprava potrubí v jedné ulici, podle smlouvy uzavřené se společností Subterra a.s. má trvat 52,1 týdnů – tedy jeden rok! Nejsem stavební odborník, ale i tak si troufám tvrdit, že jeden rok je na výměnu potrubí strašně dlouhá doba. I kdyby Subterra skončila s pracemi za 52,1 týdnů (což se zatím zdá nepravděpodobné), neznamená to konec utrpení pro místní obyvatele, jelikož pokládání asfaltu a opravu chodníků bude až následně provádět Technická správa komunikací. A to si ani netroufám odhadovat, zda TSK uvede ulici zpět do původního stavu – tedy, položí asfalt a zalátuje – nebo provede řádnou rekonstrukci tak, aby celá ulice byla jako nová a tím částečně vykompenzuje místním obyvatelům dva velmi nekomfortní roky.  celý článek


Alexandra Udženija: Jaký byl dle vašeho názoru nejúspěšnější politický krok roku 2013? Noviny P2, 1/2014, str. 3

Je velice těžké označit některá z politických rozhodnutí za „úplně nejlepší“. Jde o velmi subjektivní pohled, každý vnímá jako nejlepší to, co pro něj představuje přínos, což neznamená, že takové rozhodnutí prospěje druhému. Politická práce většinou neumožňuje učinit jednoznačná rozhodnutí, která budou automaticky vyhovovat úplně všem. Proto musíme vždy pečlivě zvažovat, zda naše rozhodování bude přijatelné pro většinu obyvatel, a musíme-li učinit nepopulární kroky, je vždy nezbytně nutné veškerá rozhodnutí zdůvodnit. Mám-li osobně vybrat nejlepší politický krok, nebude pouze jeden. Musím uvést minimálně dva, které považuji za stejně důležité a přikládám jim stejnou váhu.
První krok je faktické zahájení odprodeje bytových domů v Praze 2. Rozhodnutí sice padlo v roce 2012, proces ale začal ve druhé polovině roku 2013 a byl nastaven tak, aby první prodeje proběhly v první polovině roku 2014. V Praze 2 se odprodej domů týká relativně malého procenta obyvatel (v této fázi 132 domů z 250, které jsou v majetku městské části). To ale neznamená, že rozhodování bylo snadné. Považuji ho za krok správným směrem, protože jsem vždy zastávala názor, že obec má vlastnit jen majetek, který potřebuje pro své fungování a poskytování služeb obyvatelům. A to se týká především sociální oblasti. Ostatní majetek by se měl prodat, protože soukromý vlastník se o něj postará vždy lépe než obec nebo stát.
Druhým rozhodnutím, které považuji za velký přínos pro budoucnost Prahy 2, je definitivní schválení vyhlášky hlavního města Prahy, která na území Prahy 2 zcela zakazuje herny. Praha 2 vyhlásila nulovou toleranci hazardu a dokázala tento požadavek prosadit. Nejpozději do roku 2015 zmizí herny z ulic Prahy 2. Jsem velmi ráda, že jako zastupitelka hlavního města jsem na jednání zastupitelstva mohla návrh Prahy 2 obhajovat a prosazovat a že se to nakonec podařilo.


PETICE za zachování lustračního zákona
dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním
určená pro: Poslaneckou sněmovnu parlamentu ČR, Senát Parlamentu ČR, Prezidenta ČR

My, níže podepsaní, prostřednictvím této petice žádáme, aby ani i v tomto volebním období nebylo opomenuto, že je třeba nadále chránit státní aparát před tím, aby se do odpovědných funkcí dostávali lidé, kteří se v minulosti podíleli na fungování totalitního režimu a byli aktivními spolupracovníky tehdejších represivních složek, jako byla například Státní bezpečnost či Pohotovostní pluk Ministerstva vnitra. Děkujeme. Celý text petice k vytisknutí zde
 

Tisková zpráva k petici proti zrušení lustračního zákona
Občanské sdružení ProtiAlt, pod tlakem kroků vládní koalice a prezidenta ČR, směřujících ke schválení takového služebního zákona, který by umožnil exponentům totalitního režimu pracovat ve veřejných funkcích a státní správě, iniciovalo petici proti rušení a nedodržování lustračního zákona.
Smyslem lustračního zákona je zabránit pronikání přisluhovačů komunistické totality právě do veřejných funkcí a státní správy. Jsme přesvědčeni o tom, že lidé, kteří sloužili diktátu, nemohou sloužit demokracii.
Na původní petici v internetové podobě, která získala významnou podporu, nyní navazuje petice papírová, jíž zatím v poměrně krátkém čase podepsaly stovky lidí. Mezi petenty jsou například poslanci Stanislav Polčák, Jana Černochová, Vítězslav Jandák, ministr v demisi František Lukl, herci Vladimír T. Gottwald, Zdena Hadrbolcová, jménem Herecké asociace prezident Jiří Hromada a mnoho dalších.
Díky časové tísni vyvolané vytrvalostí nové koalice a přáním prezidenta ČR Miloše Zemana prohnat zákon prvním čtením již 21.1.2014, jsme nuceni odevzdat první část podpisů petičnímu výboru PSP ČR již dnes 17.1.2013, sběr podpisů však okračuje i nadále na níže zmíněných adresách.
Za ProtiAlt, o.s.
Dušan Makovský, Miroslava Táborská, Václav Zaiml


Výročí sebeobětování Jana Palacha je významným dnem České republiky


Den, kdy se na protest proti nastupující normalizaci po okupaci Československa armádami Varšavské smlouvy zapálil v lednu 1969 student Jan Palach, je letos poprvé připomínán jako významný den České republiky. O zařazení 16. ledna mezi významné dny se zasloužila poslankyně Parlamentu a starostka MČ Praha 2 Jana Černochová, která dnes dopoledne tradičně uctila památku Jana Palacha u jeho pamětní desky na budově Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.
Novela zákona o státních svátcích a ostatních svátcích, která 16. leden oficiálně zařazuje mezi významné dny České republiky, nabyla účinnosti symbolicky 11. srpna 2013, v den 65. výročí Palachova narození. Poslanecké sněmovně ji vloni předložila poslankyně a starostka městské části Praha 2 Jana Černochová. Projednávání tehdy doprovázely rozličné interpretace Palachova činu. „Tuto zákonnou úpravu považuji především za symbolický akt a historické memento. Jsem přesvědčena, že smysl Palachova činu je všem demokraticky smýšlejícím občanům dobře znám,“ zdůraznila Jana Černochová a dodala: „Svým významem daleko překročil hranice Československa a to nejmenší, co můžeme udělat, je zdůraznit toto datum zařazením nového významného dne do našeho kalendáře.“
Jan Palach (11. srpna 1948 – 19. ledna 1969) byl student historie a politické ekonomie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Na protest proti potlačování svobod a sílící skepsi a letargii, které naši společnost zachvátily po okupaci armádami států Varšavské smlouvy, sám sebe 16. ledna 1969 zapálil v horní části Václavského náměstí. Na následky rozsáhlých popálenin tři dny poté zemřel. Palachův pohřeb se stal jednou z posledních velkých akcí, při níž Čechoslováci masovou účastí jednoznačně deklarovali absolutní nesouhlas s dobovou politickou realitou.

 


Chrám sv. Ludmily, nám. Míru - 120. výročí jeho vysvěceníVážení,
jsme již zcela připraveni vyrazit za Vámi do ulic. Pokud budete mít zájem setkat se a popovídat si s našimi kandidáty za ODS v předčasných volbách do PS PČR 2013 máte možnost.
Budeme Vám k dispozici na náměstí Míru a  I. P. Pavlova v termínech 14. 10., 15. 10., 16. 10., 17. 10., 21. 10. 22. 10. a 23.10. vždy od 15 – 18 hod.

Těšíme se na Vás! Kandidáti a členové ODS Praha 2

Výsledky průzkumu agentury Sanep: Kdo má být příští premiér?

Jana Černochová, www.pravybreh.cz, 12. 10 2013 Major Šebrle, kapitán Synek ve službách Armády České republiky a Babišovců. ANO nebo NE?

 Volební klání se rozběhlo na plné obrátky a řada známých osobností se rozhodla, stejně jako v minulých letech, do politiky aktivně či pasivně vstoupit. Jména těch, kteří do politiky hodlali vstoupit aktivně, jsou již na kandidátních listinách, a ti, kteří se možná prozatím pro politickou dráhu nerozhodli, alespoň podepisují prohlášení, koho podporují a proč, nebo se ostošest proti některému z politiků vymezují. Natáčejí reklamní spoty s kuřaty, fotí se do volebních materiálů a na billboardy ruku v ruce s politiky, nazpívávají hymny, při kterých se i ti nejotrlejší fandové kteréhokoli politického teamu musí červenat studem. Nic, na co bychom si už nezvykli a co by nás asi nějak zvlášť překvapilo. Bohužel, v mediálním prostoru plném zpráv z volebního kolbiště ale zapadla jedna věc, která mi nepřipadá ani trochu banální a velmi mě mrzí. Mám za to, že v letošních volbách se hranice toho, kam až lze v lítém předvolebním souboji zajít, zase o pár metrů posunula. celý článek


Jan Recman:
Vážení přátelé, tento příspěvek píši u příležitosti mé kandidatury do Poslanecké sněmovny PČR na 23. místě kandidátní listiny za ODS v Praze. Před říjnovými volbami je v tuto chvíli více než správné, abych jasně deklarovat své názory tak, aby měl každý možnost si po volbách zkontrolovat, zda se od svých zásad a postojů odchyluji či nikoli. Jsem liberál, který si váží svobody jednotlivce, který si je ale vědom, že vzájemné fungování jednotlivců ve státě je třeba založit na občanské sounáležitosti a účelově zaměřené pomoci potřebným.
Přestože demokratický systém, tržní ekonomika a pravicové principy nejsou v Česku a ani jinde ve světě dokonalé, není možné rezignovat na jejich obhajobu a je nutné na nich neustále pracovat a snažit se je zlepšit. Nezavrhujme tedy prosím pravicovou politiku.
V Pražské ODS se poslední tři roky intenzivně snažíme vyrovnat se s vnitřními problémy. Nevěřme, že kterýkoliv nový subjekt bez tradice a jasně definovaných hodnot bude moci spasit naši zemi. Zlepšit dění na politické scéně v Česku je možné pouze transformací a obrodou tradičních politických stran.
V ODS v Praze jsme udělali první krok při sestavení kandidátky do Poslanecké sněmovny PČR, kterou vede Miroslava Němcová a Bohuslav Svoboda. Pokusili jsme se voličům nabídnout takové kandidáty, o kterých si myslíme, že jsou kvalitní a zaslouží si naši důvěru. V tuto chvíli je druhý krok na voličích, aby případně kladně ohodnotili naši snahu zlepšit se.
Mé motto při kandidatuře do Poslanecké sněmovny PČR zní „Podstatná je kvalita zákonů a nikoliv jejich kvantita“.
Jsem přesvědčen, že není úkolem zákonodárců produkovat velké množství zákonů, aby tím obhájili svou existenci. V tomto případě jistě platí, že méně je někdy více a kvalita by měla převažovat nad kvantitou. Jako právník bych se chtěl v Poslanecké sněmovně PČR zaměřit na profesionální přípravu kvalitních zákonů, které budou v praxi pro občany pochopitelné a použitelné.
Mou prioritou v Poslanecké sněmovně je další zkrácení projednávání případů před českými soudy a posílení vymahatelnosti práva. Jsem pro minimum zásahů státu do života občanů, ale i malý liberální stát musí umět vynucovat pravidla!
Již dříve se ODS díky konkrétním změnám zákonů podařilo trestní i občanskoprávní řízení výrazně zkrátit. Je však nutné v tomto procesu pokračovat a přijmout některá další opatření: Dokončit elektronizaci justice a prosadit kompletní elektronický spis, což povede k dalšímu zkrácení délky soudního řízení. Zavést soudní minitýmy a posílit administrativní aparát na soudech. V novele zákona o soudech a soudcích zavést transparentní výběrová řízení pro soudce a soudní funkcionáře.
Další informace o mně a mých názorech naleznete na mém facebookovém profilu Jan Recman.
Děkuji za Vaši případnou podporu a určitě se osobně potkáme při kontaktní kampani na Praze 2.
Jan Recman

Dnes 4. 9. v brzkých ranních hodinách byla sestavena a odhlasována RSP kandidátní listina pro Prahu. Všem kandidátům gratulujeme a přejeme co největší úspěch ve volbách!!!

1.    Miroslava Němcová
2.    Bohuslav Svoboda
3.    Jana Černochová
4.    Karel Hanzlík
5.    Lenka Kohoutová
6.    Ondřej Gros
7.    Jaroslava Janderová
8.    Daniel Vlček
9.    Vojtěch Kos
10.  Marek Benda
11.  František Blažek
12.  Ferdinand Polák
13.  Tomáš Bartovský
14.  Karel Habart
15.  Jan Gabriel
16.  Ivo Drážný
17.  Blanka Menzelová
18.  František Švarc
19.  Vladimíra Ludková
20.  Alexander Bellu
21.  David Damaška
22.  Martin Frélich
23.  Jan Recman
24.  Mansoor Maitah
25.  Kateřina Pavlíčková
26.  Marie Kousalíková
27.  Petr Košan
28.  Daniel Šolc
29.  Radim Perlín
30.  Lucie Vítkovská
31.  Petr Fifka
32.  Helena Mallotová
33.  Soňa Kodetová
34.  Markéta Jirásková
35.  Jan Jarolím
36.  Jiří Janků


Jana Černochová: Náročná obnova je u konce, Noviny P2, 10/2013, Slovo úvodem
Vážení čtenáři a obyvatelé Prahy 2, po patnácti letech se nám podařilo dokončit revitalizaci naší Grébovky. Je to místo, které v sobě spojuje mnohé. Považuji ho za rodinné stříbro Prahy 2 a jako k takovému jsme se k němu snažili přistupovat. Během celého 20. století park chátral a my jej převzali od magistrátu na konci devadesátých let v úplně dezolátním stavu. Snažili jsme se být velice ohleduplní a trvali jsme na historické věrnosti, kdy se opravovalo i podle archivních fotografií. A troufám si říct, že se nám park podařilo vrátit do podoby, kterou měl v 70. letech 19. století, kdy ho nechal okolo své rezidence vybudovat stavitel Moritz Gröbe.  celý článek


Jana Černochová: Pražská starostka z ODS o boji s hazardem: Jde to. I u nás to kdysi vypadalo jako v Las Vegas, www.parlamentnilisty.cz, 9/2013
  Pražští zastupitelé po dlouhé diskusi zpřísnili vyhlášku týkající se regulace hazardu. Počet heren se sníží v Praze na polovinu a hrací automaty zmizí z restaurací. Městská část Praha 2, jejíž starostkou je Jana Černochová, se rozhodla dokonce pro nulovou toleranci hazardu.
Co vás, paní starostko, k tomuto kroku vedlo?
   Naše městská část prosazuje nulovou toleranci dlouhodobě. Já osobně jsem už v roce 2007 iniciovala vydání vůbec první celoměstské vyhlášky, kterou se regulovala místa a čas pro provozování výherních hracích přístrojů. Tato vyhláška nabyla účinnosti od 1. 1. 2008 a v souladu s tehdejší právní úpravou se vztahovala pouze na výherní hrací přístroje povolované obcemi.
První vyhláška zakonzervovala stav provozoven v Praze, obsahovala tak všechna místa, kde v té době byly povoleny a provozovány výherní hrací přístroje. Vyhláška byla několikrát novelizována a naše městská část Praha 2 v každém připomínkovém řízení navrhovala snížení počtu provozoven výherních hracích přístrojů. S účinností od 1. 10. 2010 bylo dosaženo vypuštění všech míst z vyhlášky a městská část Praha 2 tak od roku 2011 přestala povolovat provozování výherních hracích přístrojů úplně. V roce 2010 jsem pak iniciovala petici Za právo obcí reálně omezovat hazard na svém území, která pak byla předána předsedovi Poslanecké sněmovny.  celý článek


Jana Černochová: Úvodník na webu www.praha2.cz
Vážení a milí obyvatelé Prahy 2, léto už se s námi pomalu loučí a v plné síle přichází podzim. Skončily prosluněné teplé dny a začíná být sychravo. Já mám ale podzim ráda, má své kouzlo a nostalgii. Stromy se zbarví, svět se najednou zpomalí a člověk jakoby uměl ostřeji vnímat věci kolem sebe.
Pokud to jde, tak v létě odjíždějí všichni z města pryč a dávají přednost tomu ležet někde u vody. Proto také letní měsíce nejsou tolik nabité různými kulturními a společenskými aktivitami. Naopak podzim jich nabízí nepřeberné množství a ani my jsme s jejich přípravou nezaháleli, právě naopak. Jednou z největších podzimních, respektive vůbec největší akcí celého roku, je pro Prahu 2 už tradičně Vinobraní na Grébovce. Letos už jde o sedmý ročník a já jsem moc ráda, že Vás na něj mohu pozvat i prostřednictvím tohoto úvodníku.  celý článek


Jan Vaněk: Společné e-aukce energií, www.praha2.cz
  Vážení obyvatelé Prahy 2, rád bych Vám prostřednictvím tohoto úvodníku představil nový projekt, do kterého se radnice Prahy 2 rozhodla vstoupit. Protože pro naše občany hledáme stále nové možnosti, chceme tentokrát pomocí e-aukce „Praha 2 pro Vás“ docílit snížení Vašich nákladů za energie, a to konkrétně za elektřinu a zemní plyn.  celý článek


Jana Černochová: Co voda přinesla a odnesla, Noviny P2, 7/2013, Slovo úvodem
   Vážení čtenáři, máme za sebou měsíc, na jehož počátku jsme opět zakusili sílu přírodního živlu a přesvědčili se o křehkosti našeho zdánlivě bezpečného světa uprostřed výdobytků civilizace. Pro ty šťastnější z nás to byla „jen“ zkouška nervů a psychické odolnosti. Pro mnohé však tvrdá životní rána, protože přišli o část nebo většinu svého majetku, v tom nejhorším případě o někoho z blízkých.
U nás v Praze 2 naštěstí k těm největším tragédiím nedošlo, avšak škody, které přívalová vlna z Botiče a vytrvalé deště způsobily, rozhodně bezvýznamné nejsou. Městskou část budou povodně podle předběžných odhadů stát kolem šesti milionů korun, a to nepočítáme škody na majetku obyvatel. Asi už můžeme jen spekulovat, nakolik bylo možné zabránit pohromě, způsobené náhlým vypuštěním Hostivařské přehrady. Nemůžeme také opominout problémy v komunikaci mezi městskými částmi a magistrátem, které situaci nijak neulehčily. Přesto si dovolím konstatovat, že v naší městské části jsme povodně zvládli vzhledem k okolnostem relativně dobře.  celý článek


Václav Vondrášek: Územní plán, Noviny P2, 5/2013, Slovo úvodem
     Málokdo si uvědomuje, jak jsou tato dvě slova významná. Podíváme-li se na výkres územního plánu, mohou v nás barevné plochy vyvolat představu jakéhosi imaginárního moderního umění. Leč každá barevná plocha má svůj význam. K tomu je plán protkán tkaničkami hlavních dopravních tepen spolu s liniemi tras inženýrských sítí. Ke každému typu plochy či linie patří legenda, která uvádí, co všechno a jak se v ní dá či nedá stavět, jak může být zástavba vysoká, kolik musí být na parcele zeleně a k čemu všemu se nové i existující stavby mohou užívat.  celý článek


Alexandra Udženija: rozhovor v MF DNES, 15. 5. 2013
    Dítě štěstěny. Kvůli dovolené jako jediná ze současných pražských radních není obviněna v souvislosti se smlouvou na pokračování předraženého projektu pražské Opencard. Dcera Ranka Peciče, přítele Václava Klause. Alexandra Udženija.
Ještě před dvěma a půl roky jste byla považována za spojenkyni Tomáše Hrdličky, kontroverzního pražského podnikatele. Jaký k němu máte vztah dnes?
Proč se budeme bavit o lidech, kteří nemají žádnou funkci a kteří jsou možná nedůležití pro fungování našeho města?  celý článek


Bohuslav Svoboda: Jsem připravený pomoct ODS i jako poslanec 
3. 5. 2013, Hospodářské noviny
  V Praze bylo poslední dobou zase živo. Poslanec ODS Boris Šťastný završil svůj protest proti primátorovi Bohuslavu Svobodovi odchodem ze zastupitelstva. Rada města složená z ODS a TOP 09 se opět pohádala. Ale také odhlasovala zásadní změnu toho, jak jednou bude vypadat nové metro. "Metro je jediný velký projekt, který můžeme naplánovat. Na nic jiného nemáme," říká Svoboda.
    V úterý rada schválila změnu územního plánu, která počítá s výstavbou metra D z Pankráce do Písnice. Co to vlastně znamená?
Principiálně to znamená zásadní změnu oproti tomu, co bylo, trasa D by měla zastávat dvě funkce. Tedy že by z oblasti Písnice stáhla obyvatele a samozřejmě by to znamenalo obrovský rozvoj oblasti – je tam řada prostor, které by se určitě staly atraktivnějšími. A ta druhá funkce, kterou tato trať má řešit, je problematika Nuselského mostu. Protože Nuselský most má svoji životnost, bude v nějaké fázi vyžadovat generální opravu a ta doba se blíží. Těžko říct, jestli to bude za deset nebo patnáct let.  celý článek


Bohuslav Svoboda: rozhovor pro Tyden.cz
  Pokud na kandidátkách budou důvěryhodní lidé a ODS bude ve zbývajících měsících dělat srozumitelnou vládní politiku, může uspět. Pokud se však na kandidátkách objeví zkompromitovaní lidé a budeme ve sněmovně obhajovat věci, které jsou nevysvětlitelné, dopadneme jak sedláci u Chlumce.  celý článek

 


Alexandra Udženija: Důležitá politická rozhodnutí roku
Noviny P2, 1/2013, str. 3

 Rada městské části a zastupitelé v roce 2012 přijali spoustu důležitých rozhodnutí. Dovolte mi zmínit ty, které mě těší nejvíce. Koncem října jsme schválili Pravidla sociální bytové politiky. K tomuto kroku přistoupila radnice v souvislosti s ukončením deregulace nájemného a s tím očekávanými změnami na trhu s byty. Pravidla bytové politiky se především zaměřují na seniory, mladé rodiny, zdravotně postižené a sociálně potřebné. Dlouho diskutovaným tématem byl prodej obecních bytů. Zastupitelstvo městské části schválilo Pravidla postupu při prodeji bytových domů a bytových jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy. Byla přijata nová pravidla, umožňující změnu správní fi rmy, s cílem posílení konkurenčního prostředí a tím zvýšení kvality poskytovaných služeb. Upravili jsme finanční limit pro veřejné zakázky, zakázky nad 500 tisíc korun bude projednávat Rada a vše bude dohledatelné na webových stránkách. Tímto opatřením jsme posílili transparentnost úřadu, kdy veřejnost má možnost kontrolovat své politiky. Jsem opravdu velmi ráda, že naše městská část získala prestižní ocenění Město pro byznys 2012. Důvodů, proč se Praha 2 stala podnikatelsky nejpřívětivější městskou částí, bylo mnoho, mezi nimi to byla především rychlost vyřizování agendy, nízká rozšířenost korupčního prostředí a dále oblíbenost naší městské části pro zřízení sídla firmy. Velmi úspěšně funguje již třetím rokem Dvojka pro seniory, kde nabízíme seniorům zajímavé besedy, plavání a kurzy. Nejoblíbenější jsou ale zcela jistě výlety po celé republice. I letos bude pro naše seniory připraven bohatý program. Radní i zastupitelé udělali opravdu mnohé v roce 2012 a věřím, že ve své pilné práci budou pokračovat i v tomto roce. Všem obyvatelům naší městské části přeji mnoho pohody a spokojenosti v roce 2013.


Jana Černochová: Jaký byl rok 2012? Noviny P2, 1/2013, Slovo úvodem
    Vážení čtenáři, vážení občané Prahy 2, ráda bych využila příležitosti a pozdravila vás na začátku nového roku 2013. Věřím, že nám všem přinese co nejvíce dobrých zpráv a že se na jeho konci budeme moci ohlédnout zpět bez rozpaků a s pocitem, že to byl dobrý rok. V tuto chvíli bych se ráda poohlédla za tím, který právě uplynul. Jaký byl a jak ovlivnil život v Praze 2?  celý článek


Jana Černochová: Vážení a milí čtenáři webových stránek Prahy 2,
   dovolte mi popřát Vám všem hodně štěstí, zdraví a spokojenosti v právě začínajícím roce 2013. Předvídat v jeho prvních týdnech, co všechno přinese, samozřejmě neumím, ale věřím, že se na jeho konci budeme moci ohlédnout s pocitem, že to byl dobrý rok.

Jsou věci, které v tomto roce rozhodně očekávat můžeme… Vzhledem k tomu, že budeme hospodařit s nižším rozpočtem, než jsme byli zvyklí z předchozích let, bude nezbytné se trochu uskromnit. Jsou ale oblasti, kde pociťujeme neustálý nedostatek finančních prostředků, např. ve školství, a tam se uskromňovat nechceme a nebudeme. Ani péče o seniory by neměla zaznamenat „škrty“ – v letošním roce bude například dokončena rekonstrukce domu s pečovatelskou službou našeho Centra sociálních služeb. Takové jsou některé z letošních priorit a věřím, že se naše plány podaří realizovat.  celý článek


Eliška Zemanová: Zhodnocení nových pravidel sociálního bydlení, Noviny P2, 12/2012, str. 3
   Nová Pravidla sociální bytové politiky jsem zpočátku vnímala jako nutnost. Nutnost reakce na měnící se trh nájemního bydlení, tedy na završení procesu deregulace a na plánované zúžení bytového fondu z důvodu odprodeje. Původní „Pravidla sociálního bydlení“ udělala hodně velkou službu v době, kdy výše nájemného skokově narůstala a bylo potřeba rychle najít řešení zejména pro osamělé seniory ve velkém bytě. Bylo nemálo těch, kteří tuto pomoc dokázali ocenit, a to i přesto, že ve stáří opouštěli byt, kde byli zvyklí. Vážili a váží si toho, že mohli alespoň zůstat v Praze 2. Tato možnost zůstává i nyní zachována tak, že jednou z cílových skupin jsou nadále senioři, a to starousedlíci, nicméně je již více řešena otázka majetkových poměrů, protože se nyní dostáváme do fáze ustáleného trhu nájemního bydlení.  celý článek


Jan Vaněk: Úprava pravidel prodeje bytů, Noviny P2, 11/2012, str. 3
  
Podíváme-li se na realitní trh, pak ceny nemovitostí v naší městské části patří k nejvyšším v rámci celé Prahy. Obecní majetek je majetkem všech občanů Prahy 2, proto by výnos z jeho prodeje měl dlouhodobě zabezpečit rozvoj a fungování obce, obzvláště v době, kdy se neustále snižují rozpočtové příjmy obce. Oprávněným nájemníkům jsou v případě prodeje po bytových jednotkách poskytovány slevy za omezení dispozičního práva a za včasnou platbu. Systém slev je nově navržen tak, aby kupní cena za m2 bytové jednotky neklesla pod 22 tisíc korun.  celý článek


Tomáš Jubánek: Velké zářijové změny v MHD se dotkly i Prahy 2...., Noviny P2, 10/2012, str. 3
   Mnoha lidí, zvláště těch, kteří bydlí v centrálních městských částech a pohybují se na území vnitřní Prahy, se změny výrazně nedotýkají. Potíže mohou nastat s dojížděním do okrajových částí, kde hraje roli síla zvyku. Co se mi zdá jako zásadní chyba, je předpoklad, že občan, aby porozuměl změnám, musí být jasného mentálního zdraví a pokud možno mít právnické vzdělání. Takto jízdní řády opravdu psát nelze. Sám za sebe mohu říci, že se pohybuji většinou pěšky, a tak se mě změny MHD zatím nedotkly. Obecně však problémy cítím.  celý článek


Jan Vaněk: Prodej obecních bytů, Noviny P2, Slovo úvodem, 10/2012
     Prodej obecního bytového fondu nebo, chcete-li, privatizace vždy vyvolává emoce a vášnivé diskuse. Na jedné straně obecní nájemníci volají po plošném prodeji, dostupných cenách a srovnatelných podmínkách prodeje jako v přechozích vlnách privatizace. Na straně druhé pak hlasy občanů, bydlících u soukromých majitelů, volají po prodeji za tržní ceny, který je však možný pouze při prodeji volných bytů. Je zřejmé, že bez oboustranných ústupků a přijatelného kompromisu je prodej obtížně realizovatelný. Uvědomme si, že prodej obecního majetku je nevratný proces, který zcela zásadním způsobem ovlivní schopnost hospodaření městské části v budoucnosti. Proto Zastupitelstvo městské části Praha 2 již v minulosti odsouhlasilo domy, kde je možný prodej pouze po bytových jednotkách tak, aby naší městské části zůstaly vysoce výnosové nebytové prostory. celý článek


Michal Bočan: Jak se s odstupem díváte na změnu sídla školy (Legerova - Vratislavova)? Noviny P2, 9/2012, str. 3
   Snad jedině otázky zdraví jsou stejně citlivé jako záležitosti, které se týkají našich dětí a jejich budoucnosti. Proto i změny ve školách jsou sledovány rodiči pod drobnohledem a jsou často spojovány s iracionálními argumenty a vypjatými situacemi. Chápu to, jsem také otec dvou dětí a vím, že jakákoliv změna, která se týká jejich vzdělávání, mě vždy vybudí k nejvyšší ostražitosti. celý článek


Bohuslav Svoboda: Pořád se ještě necítím jako figurka
Lidové noviny 28/8/2012

    Je už dnes jasné, kdo byl hlavním spouštěčem odvolání Vladimíra Liche? Váš stranický kolega David Vodrážka, nebo Josef Nouza z TOP 09?
Já myslím, že pan Nouza, už proto, že on je předseda dozorčí rady podniku. Mohl v kterékoliv fázi ten proces přerušit, říci: "Probereme to s valnou hromadou, s topkou, s ódéeskou…" Nouza byl podle mého názoru na začátku, když ta úvaha vznikala, protože to samozřejmě nevzniklo až na jedné schůzi, ale bylo připravované dopředu.
    Jaká byla role TOP 09? Nouza je z topky, ale většina novin píše, jako kdyby u celé akce topka jen asistovala. Je to správný popis?
Svým způsobem. To nebyla záležitost koalice jako takové, ale jednotlivců z naší koaliční strany. Můj první náměstek pan Hudeček z TOP 09 mě ujišťoval, že o tom předem nevěděl. A velmi si vážím názoru Zdeňka Tůmy, který na schůzi klubu topky hájil názor, že Lich byl správný manažer a podnik vedl správným směrem. Tůma má celoživotní zkušenost s top managementem velkých podniků, s velkými financemi, jeho názor na Liche je pro mě zásadní.  celý článek


Václav Vondrášek: Budou postranní ulice čelit náporu vozidel?
Noviny P2, 8/2012, str. 3

    Magistrála je kontroverzní záležitostí, kterou každý vnímá podle svého. Někoho ruší hlukem a exhalacemi, dalším vadí, že ji lze jen obtížně překonat napříč. V rámci celé Prahy je ale nejvíce těch, co by po ní rádi jezdili s co nejmenším omezením. Těm pak často přizvukují někteří experti, kteří byli ve škole naučeni navrhovat fungující automobilovou dopravu. To bohužel i na úkor zákony deklarovaného vyhovujícího životního prostředí. Města by ale měla fungovat tak, aby se v nich dalo žít, a ne proto, aby se v nich automobilem jezdilo co nejpohodlněji. celý článek


Jakub Drábek: Do jaké míry by měla samospráva obce podporovat
volnočasové neziskové organizace....? Noviny P2, 7/2012, str. 3

   Notoricky známý výrok přisuzovaný Tomáši Garrigue Masarykovi praví, že rodina je základ státu. Čtyřiceti lety komunismu poněkud zprofanované a do znění „Buduj rodinu, posílíš mír“ zmutované heslo nicméně neztrácí nic ze své pravdivosti a především aktuálnosti. Není pochyb o tom, že vzdělání a výchova nejmladší generace je prioritou číslo jedna. Klíčovou roli v nelehkém úkolu, jakým výchova dětí bezesporu je, hraje rodina. Té se zodpovědný demokratický stát, potažmo jednotlivé články samosprávy, snaží situaci usnadnit a vytvářet vhodné prostředí pro rozvoj a vedení nové generace. celý článek


Michal Bočan: Jak hodnotíte změny na radnici..., Noviny P2, 6/2012, str. 3
   Nové složení koalice v zastupitelstvu Prahy 2 zřejmě pro většinu občanů představuje přirozenější stav než původní koalice, která mohla v někom evokovat poměrně nepopulární „opoziční smlouvu“, známou z minulosti z politiky na parlamentní úrovni. To ale odpovídá zjednodušenému vnímání komunální politiky. Ta je totiž mnohem více o jednotlivých členech zastupitelstva a jejich schopnosti spolupráce. celý článek


Eliška Zemanová: Jak hodnotíte transparentnost...., Noviny P2 4/2012, str. 3
   Úsilí městské části jednak odpovídá celospolečenskému trendu v požadavcích na transparentnost, jednak reaguje na konkrétní potřeby obce. Výhodou je vzácné postavení obce, jako je městská část, kde se zadávání veřejných zakázek snadno kontroluje oproti krajům, kde je veřejná kontrola ztížena větším odstupem samosprávné jednotky od samotných občanů. celý článek


Milena Kozumplíková: Vaše kandidátka ODS ve volebním obvodu 26 pro senátní volby

Volební program, cíle a předvolební aktivity naleznete na webu: www.kozumplikova.cz


Memorandum – státní podniky - praha.eu, 27. 9. 2011
   Slavnostní podpis memoranda o spolupráci a vzájemné podpoře ve věci urychlení likvidace státních podniků na území hlavního města Prahy dnes v dopoledních hodinách stvrdili svým podpisem radní pro oblast majetku, podpory podnikání a protikorupčních opatření Aleksandra Udženija, náměstek ministra financí Zdeněk Zajíček a likvidátoři státních podniků v likvidaci, jejichž zakladatelem je hlavní město. tisková zpráva


Radní Udženija představila nově navrhovanou Protikorupční strategii hl. m. Prahy – praha.eu, 19. 9. 2011
Radní pro oblast správy majetku, podpory podnikání a protikorupčních opatření Alexandra Udženija dnes na Výboru pro veřejnou správu, evropské fondy a protikorupční opatření představila nově navrhovaná opatření a změny Protikorupční strategie hl. m. Prahy.
"Cílem nové strategie je pokračovat v nastartovaném procesu nekompromisního boje proti korupci a v omezování prostoru pro korupční jednání, protože to vše jsou vážné překážky v cestě ke kvalitní, efektivní a racionální veřejné správě. Cílem je rovněž více přiblížit úřední agendy potřebám občanů, zrychlit a zpřehlednit vyřizování jejich záležitostí,“ říká radní Aleksandra Udženija. celý článek


Obecní majetek nelze rozprodávat za symbolické ceny, zástupce starosty pro obl. majetku Jan Vaněk – Noviny Prahy 2, 7/2011
Zastupitelstvo Prahy 2 mělo mít na konci června na programu rozhodování o pravidlech prodeje obecních bytů a domů občanům. Tento bod byl odročen na poprázdninové zasedání. Snahou radních je dosáhnout konsensu napříč politickým spektrem.
Úvodem mi dovolte uvést trochu strohé, ale zajímavé statistiky. Krátce po roce 1989, kdy došlo k převodu majetku ze státu na obce, činil objem „obecních“ bytů v Praze 2 téměř 30 %. Prostřednictvím prodejů v jednotlivých privatizačních vlnách se majetek snížil přibližně na 17 %, což reprezentuje zhruba 4400 bytů. V porovnání s ostatními městskými částmi si Praha 2 ponechala jedno z nejvyšších procent obecního bytového fondu. Nicméně, na rozdíl od našich „sousedů“ nemá Praha 2 žádné rozvojové území, kde by mohla v budoucnu realizovat bytovou výstavbu. Proto si musí při prodeji bytových domů počínat nanejvýš obezřetně, aby žádným způsobem neohrozila zajištění budoucích potřeb obce. Již nyní jsou známy případy měst a obcí, které v minulosti v privatizaci rozprodaly veškerý bytový fond a nyní jen obtížně hledají řešení bytových potřeb svých občanů. Těžko předvídat, co se stane po 1. lednu 2013, kdy dojde k uvolnění cen nájmů, ale městská část Praha 2 může vzhledem ke své demografické struktuře (kolem 20 % obyvatel nad 60 let) očekávat zvýšenou poptávku po sociálním obecním bydlení z řad seniorů žijících u soukromých majitelů. celý článek


Alexandra Udženija: Odvolat primátora? To by bylo zlé - MF Dnes 1. 6. 2011

   Proč si město v minulosti neohlídalo majetek a nechalo Štvanici zpustnout?
Občanské sdružení Apex dostalo výpověď z nájmu v roce 2008 a do roku 2011 trval soudní spor. Po celou dobu nám jako majiteli znemožňovali vstup do areálu. Současný stav patrně zapříčinila i zanedbaná údržba. Máme fotodokumentaci, která ukazuje, jak vypadal stadion v roce 1998, kdy ho Apex dostal do nájmu. V porovnání se současným stavem se velmi liší. Apex tvrdí, že do Štvanice investovali, proto jsme požádali o dokumentaci. Dodnes nám nedoložili jediný papír.

   Bude chtít Praha od Apexu náhradu škody?
Právníci zjišťují, jak o ni můžeme případně žádat. Apex platil nájem jeden tisíc korun ročně, ale provozoval tu komerční aktivity, třeba pronajímal prostory pro pořádání diskoték. Přitom nedokázali vyměnit ani žárovku.

   V ODS se nyní objevuje kritika mířená proti primátorovi Svobodovi. Svědčí to o jednotě strany?
To jsou názory některých členů, nemusíme se na nich shodnout. Trochu mne mrzelo, když kolegové přišli na regionální radu ODS se závaznými usneseními ze svých oblastních sdružení. Způsob, jak říci, že se jim něco nelíbí na primátorově rozdělení rozpočtové rezervy mezi městské části, mohl být odlišný. V ODS diskutujeme, která cesta je dobrá a která špatná. V ČSSD patrně diskuse neprobíhá, myslím, že sociální demokracie na pražské úrovni funguje jako "one man show". Předseda Petr Hulinský něco rozhodne a ostatní to akceptují. Tím kolegy nekritizuji. ODS to respektuje, ale ČSSD zase musí respektovat, že my o zásadních věcech debatujeme.
celý článek


Jana Černochová: Nejsem zastánkyní úplného zákazu hazardu, Profit.cz
27. dubna 2011, Zina Plchová
   Obce by ale měly mít právo říct, kde ho chtějí a za jakých podmínek, říká poslankyně ODS Jana Černochová. Ve Sněmovně je nováčkem, politické zkušenosti ale nabrala jako starostka městské části Praha 2, odkud výherní automaty vykázala. celý článek

 

 

 

‹‹   Květen 2016   ››
PoÚtStČtSoNe
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031