Milena Kozumplíková

  • Jsem Milena Kozumplíková a kandiduji do Senátu Parlamentu České republiky v našem volebním obvodu. Kandiduji za Občanskou demokratickou stranu.
  • Možná teď zvednete obočí a řeknete si, proč mě to vlastně napadlo? Musím říci, že to nenapadlo ani tolik mne, ale moje kolegy, kteří mi dali hlas v primárních volbách. Je pro mne také velkou ctí a povzbuzením, že jsem tuto výzvu slyšela i od ne mála občanů naší městské části, kteří mě dobře znají.
  • Tady si možná řeknete: „Jak je možné, že Vás občané dobře znají?“. Proto budu v představování pokračovat.
  • Jméno Milena Kozumplíková, ročník 1947, máme jednoho dospělého syna. Pracovala jsem krátkou dobu v podniku Stavební hmoty Praha a později v Geologickém ústavu Akademie věd ČR v oblasti elektronové mikroskopie a mikroanalýzy. Bylo to třicet let krásné práce mezi velmi zajímavými lidmi.
  • Naše rodina měla velmi nedobré zkušenosti s minulým režimem a velmi s ním nesouhlasila. Proto jsem v prosinci 1989 vstoupila do Občanského fóra. Za něj jsem byla v prvních komunálních volbách v listopadu 1990 navržena a zvolena do Zastupitelstva městské části Praha 3. V následujícím roce vznikla Občanská demokratická strana, jejímž jsem byla jedním ze zakládajících členů v Praze 3.
  • V zastupitelstvu jsem pracovala dvě volební období, tj. osm let, poté jsem byla osm let místostarosta a čtyři roky starostka Prahy 3.
  • Po ukončení svého mandátu na radnici, kdy jsem již v roce 2010 nekandidovala, jsem začala pracovat v Nadačním fondu Karla Hartiga, fondu, pojmenovaném po prvním starostovi města Žižkova. Potud tedy fakta.
  • A nyní důvody, které mě přesvědčily, abych se ucházela o Váš hlas ve volbě do Senátu: Na radnici jsem získala jednu podstatnou zkušenost. Správa věcí veřejných, čili politika, to nejsou ty veledůležité a dramaticky vyhlížející zprávy v hlavním čase na obrazovkách všech televizních stanic.